X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 16 اردیبهشت 1387

برای سال اول و دوم مقطع لیسانس

 

برای دریافت پرونده درخواست پذیرش اولیه برای ثبت نام در سال اول یا دوم دانشگاه فرانسوی می بایست به بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه مراجعه کنید. این پرونده بر روی سایت  زیر نیز قرار دارد

 

www.education.gouv.fr

 

برای مقطع مستر:

 

برای دریافت پذیرش ازدانشگاه برای ادامه تحصیل در سطح مستر، می توانید مستقیما با دانشگاه مورد نظر تماس گرفته،  شخصا اقدام کنید و نیازی به اقدام از طریق سفارت فرانسه نیست.

برای  درخواست پذیرش ازاکثر دانشگاه ها باید از ماه مارس اقدام کرد. با این حال بعضی از مراکز آموزش عالی از ماه آوریل یا ماه مه تقاضاهای پذیرش را می پذیرند.

 

شما باید درخواست خودتان را در قالب فرم تقاضای پذیرش برای دانشگاه مورد نظر ارسال کنید. این فرم می تواند به شکل های زیر باشد:

-         فرمی که در سایت دانشگاه مورد نظر قرار دارد و شما می توانید به کمک دستگاه چاپگر آن را چاپ کنید

-         یا فرمی است الکترونیکی که باید به صورت آن لاین روی سایت دانشگاه تکمیل شود.

-           بعضی از دانشگاه ها به صورت مکاتبه ای فرم های مربوط را از طریق پست ارسال می کنند. برای بعضی دیگر این روش تنها راه به دست آوردن فرم است، اما تعداد این قبیل دانشگاه اندک است.